Jogszabályok

Törvények

A

B

1


2007. évi CLXI. törvénya munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

2


2007. évi CXXVI. törvényegyes adótörvények módosításáról

3


2007. évi LXXXIV. törvénya rehabilitációs járadékról

4


2006. évi XCVII. törvényaz egészségügyben működő  szakmai kamarákról

5


2003. évi LXXXIV. törvényaz egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

6


2000. évi XXV. törvénya kémiai biztonságról

7


1997. évi CLIV. törvényaz egészségügyről

8


1997. évi LXXXIII. törvénya kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

9


1997. évi XLVII. törvényaz egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről


10


1993. évi XCIII. törvénya munkavédelemről

11


1992. évi XXII. törvénya Munka Törvénykönyvéről

12


1991. évi XI. törvényaz Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról

13


1991. évi IV. törvénya foglalkoztatás elősegítéséről  és a munkanélküliek ellátásáról

14


1949. évi XX. törvénya Magyar Köztársaság Alkotmánya

Kormányrendeletek

A

B

1


213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendeletOrszágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól

 

2


342/2007. (XII. 19.) Korm. rendeletaz a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól


3


321/2007. (XII. 5.) Korm. rendeleta komplex rehabilitációról

4


295/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletaz Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

5


43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletaz egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól


6


217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeleta kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról


7


102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeleta veszélyes hulladékokról

8


89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeleta foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Miniszteri rendeletek

Egészségügyi miniszteri rendeletek (NM, ESzCsM rendeletek is)

A

B

1


42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet


a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról


2


12/2006. (III. 23.) EüM rendelet


az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

3


66/2005. (XII. 22.) EüM rendeleta munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről


4


22/2005. (VI. 24.) EüM rendeleta rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről


5


15/2005. (V. 2.) EüM rendeletaz egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről


6


2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletaz egészségügyi szolgáltatók  és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről


7


40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletaz egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről


8

20/2004. (III. 31.) ESzCsM rendelet

a szakmai kollégiumokról

9


60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet


az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről


10


18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet


a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről


11


26/2000. (IX. 30.) EüM rendeleta foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelozéséről


12


25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeleta munkahelyek kémiai biztonságáról

13


78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendeleta közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről


14


66/1999. (XII. 25.) EüM rendeleta szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről


15


65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet


a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről


16


61/1999. (XII. 1.) EüM rendeleta biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről


17


50/1999. (XI. 3.) EüM rendeleta képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről


18


25/1998. (XII. 27.) EüM rendeletaz elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről


19


33/1998. (VI. 24.) NM rendelet


a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

20


18/1998. (VI. 3.) NM rendeleta fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről


21


27/1996. (VIII. 28.) NM rendeleta foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek

bejelentéséről és kivizsgálásáról


22


27/1995. (VII. 25.) NM rendeleta foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

23


13/1992. (VI. 26.) NM rendeleta közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

24


22/1991. (XI. 15.) NM rendeleta kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról


25


16/1986. (XII. 17.) EüM rendeletaz ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal

26


6/1987. (VI. 24.) EüM rendeleta keszonmunkákról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (MüM, SzCsM rendeletek is)

A

B

1


58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM együttes rendeleta munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról


2


34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet


a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól


3


4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletaz építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről


4


3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeleta munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

5


2/1998. (I. 16.) MüM rendelet


a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrol

6


6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet


a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról


7


5/1993. (XII. 26.) MüM rendeleta munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 


Egyéb minisztériumok

A

B

1
7/2006. (III. 21.) HM rendelet


a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati időengedélyezésének szabályairól


2


22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendeletaz állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről


3


21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendeleta hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

4


14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet


a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről


521/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet


a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről


6


2/1999. (II. 11.) IM rendelet


az egészséget nem veszélyeztető  és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés végrehajtási szervezetnél


Határozatok

A

B

1


16/2007. (MüK. 5.) SZMM utasításaz Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratának módosításáról  és közzétételéről


2


15/2007. (MüK. 5.) SZMM utasításaz Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételéről


3


5/2007. (MüK. 2.) SZMM utasításaz Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Alapító Okiratának kiadásáról és közzétételéről


4


1106/2006. (XI. 15.) Korm. határozata korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggő egyes feladatokról