Dr. Thalyné Kurdi Éva

Dr. Thalyné Kurdi Éva pszichológus vagyok.

Szolnokon születtem, édesapám erdõmérnök, édesanyám tanítónõ. Nagy családban nõttem fel, ahol korán megtanultam a másik emberre figyelést, a testvérek, társak közösséget teremtõ erejét. Így lettem pszichológus.


Tanulmányaimat Szolnokon és Budapesten folytattam, valamint Debrecenben. Kanyargós tanulmányi út vezetett szeretett hivatásomig. Református teológiai tanulmányok után gyógypedagógus diplomát szereztem. Majd az ELTE Pszichológiai Intézetében diplomáztam pszichológusként. Nagy mesteremnek dr. Gyökössy Endre pasztoralpszichológus professzort tartom, akivel személyes, jó kapcsolatot ápoltam.

Pszichológusi munkámban igény esetén pasztoral-pszichológusként, vagyis lelkész-pszichológusként segítek a hozzám fordulóknak.


Hivatásom körébe tartoznak a pszichológiai testvizsgálatok, a krízis-beszélgetések, egyes betegségek pszichológiai felmérése, véleményezése, lelki tanácsadás, beszélgetések szülõkkel gyerekekrõl, gyerekekkel /felnõtt korosztály/ szülõkkel, munkahelyi, párkapcsolati nehézségekrõl, gyászról, vallásról?és sokféle konfliktusról, amely felnõtt életünkben adódik?


Szakmai tevékenységünket kezdettõl fogva, mint férjem munkatársa együtt végezzük. Rendkívüli segítség és szupervíziós lehetõség számomra, hogy pszichiáter férjem több szakvizsgájával és nagy tapasztalatával mellettem áll.Nagy felelõsséget jelentõ hivatásunkban gyakran szükséges, hogy csoport-terápiában vagy család, házaspár-terápiában együtt legyünk jelen, mint segítõk. Szívesen dolgozom a Medi-Home bt.-ben. Ez a szakrendelõi csapatmunka izgalmas kihívás számomra, hiszen nagyon sok gyógyító szakma jól képzett képviselõje van együtt. A mi szakmánkban a jó emberi kapcsolatok fontosak.


Talán úgy is fogalmazhatnék, hogy a mentálhygiéné az elromlott emberi kapcsolatok szervize, vagy megelõzése. Nagyon kellemes, barátságos, korszerû rendelõkben dolgozhatunk, 21. századi körülmények közözz, ahol nincsenek elkülönítve a különféle betegségben szenvedõk. Tágas, kényelmes aula áll a várakozó betegek részére, virágokkal, nagy ablakokkal, internet és beszélgetési lehetõségekkel, emberi léptékû helységekkel.


Szeretek belépni a munkahelyemre, tisztelem a szûkebb és tágabb értelemben vett munkatársaimat, szívese dolgozom velük. Magamról még azt mondom el, hogy öt gyermek anyja vagyok, közülük ketten a szülõi hivatást választották, pszichiáterként és pszichológusként tevékenykednek.Rendelés: Telefonos idõpont egyeztetéssel