Dr. Thaly Gedeon

Dr. Thaly Gedeon György vagyok.

A Siklósi Mentálhygiénés Gondozó fõorvosa, immáron 20. éve.


Gyermekéveimet Budapesten töltöttem. Családomban az orvosi hivatás generációk óta apáról fiúra szállt, nagyapám belgyógyász volt, édesapám tüdõgyógyász. Iskoláimat Budapesten, Szolnokon, majd az egyetemi tanulmányokat Szegeden végeztem. Tüdõ-belgyógyász szakorvosi képesítés megszerzése után az orvosi hivatás egészen más területén kezdtem dolgozni kórházunk átszervezése miatt.


Pszichiáter lettem a Szolnoki Megyei Kórházhoz tartozó Újszászi Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztályon. Két újabb szakvizsgát szereztem pszichiátriából, majd addiktológiából. Osztályvezetõ fõorvosként munkatársaimmal valósítottunk meg egy korszerû, emberséges, jó hatásfokkal gyógyító eljárást alkoholbetegek számára, amely Újszászi modellként vált híressé. Az Országos Alkohológiai Intézet felkérésére jöttem Baranya megyébe, hogy a történelmi borvidéken és a Drávamentén létrehozzak egy addiktológiai, majd mentálhygiénés gondozót a Siklós-Villány térségben.


A Mentálhygiénés Gondozó a Siklósi korház Rendelõintézet kötelékében kezdte meg mûködését 1986-ban 4 munkatárssal. Idõközben pszichoterápiás tanulmányokat folytattam Pécsett. Gyógyító tevékenységünk kezdettõl fogva pszichoterápiás szemléletû volt, több pszichoterápiás csoport is mûködtettünk ambulánsan.


1987-ben alakult meg Siklóson az Alkoholizmus Elleni Klub /AE-Klub/, amely kiterjedt az alkoholbetegek családtagjainak bevonására is a gyógyító folyamatba. Siklós környékérõl és távolabbi településekrõl is látogatják az alkoholmentes közösséget gyógyulók és gyógyulni vágyók. Öt éven keresztül vezettem az újonnan létesült Bethánia Rehabilitációs Otthon egyházi jellegû, alkoholbetegek számára bentlakásos formában mûködõ intézet.A Mentálhygiénés Gondozót 1998-tól a Medi-Home Bt. mûködteti.


A rendelõk korszerû, barátságos, gyógyítók és betegek számára is kellemes körülmények közé kerültek. Két pszichiáter szakorvos munkatárssal és egy pszichológussal, valamint két asszisztensnõvel dolgozom együtt.  Munkatársaim jól képzettek, gyakorlottak, jó és pontos munkát végeznek.


Mentálhygiénés teamünk jó csapatmunkában látja el az egyre nagyobb számban érkezõ lelki problémákkal küzdõ betegeinket. Rendelési idõ: naponta 07:00-13:30